Menu
Legal Talk

WAB: Wet arbeidsmarkt in balans; what’s new?

Op 1 januari 2020 is hij in werking getreden: de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Hierin zijn belangrijke veranderingen rondom het arbeidsrecht opgenomen. Bijvoorbeeld rondom contracten en ontslag. Wat houdt de wet in en waar moet je op letten? Nog geen drie jaar geleden, in 2015, werd de Wet werk en zekerheid ingevoerd. Uit onderzoek is gebleken dat deze wet niet goed werkte. De kloof tussen vaste- en flex medewerkers is groter geworden in plaats van kleiner. Daarom is er nu de Wet arbeidsmarkt in Balans. (WAB)

Ketenregeling
Vanaf 2020 kunnen werkgevers en werknemers, in maximaal drie jaar tijd, drie tijdelijke contracten overeenkomen. Wil je onder deze regeling uitkomen? Dan moet er minimaal een half jaar tussen twee contracten zitten. In een cao kan deze termijn gehalveerd worden. Dit gaat op voor tijdelijk terugkerend werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden uitgevoerd. Denk hierbij aan een horeca baan. Wanneer je contract afloopt op of na 1 januari 2020 gaan de nieuwe regels direct in. Liep je contract af op 31 december 2019 af, dan geldt de oude regeling. Er kan dan dus wel een contract voor onbepaalde tijd worden gegeven. Daarnaast wordt er een uitzondering opgenomen voor invalkrachten van basis- en speciaal onderwijs. Invalkrachten die op tijdelijke basis een zieke leerkracht vervangt, krijgt niet automatisch na een aantal tijdelijke contracten een vast contract.

Transitievergoeding
Al vanaf de eerste werkdag heeft een werknemer, bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract, recht op een transitievergoeding. Dit was eerder pas na 2 jaar. Je hebt dan, per jaar van het dienstverband, recht op 1/3e van je maandsalaris. Ben je langer dan 10 jaar in dienst? Dan heb je niet langer recht op een verhoogde transitievergoeding. De berekening is met ingang van de nieuwe regels met ingang van dit jaar dus ook aangepast. Hierbij gaat het vanaf nu om de werkelijke contractduur en wordt er niet meer op halve jaren afgerond.

Cumulatiegrond
Ben je in vaste dienst, dan worden de voorwaarden voor ontslag minder streng. Eerst moest je voldoen aan de acht gronden voor ontslag. Nu is ontslag ook mogelijk wanneer er meerdere ontslaggronden te combineren zijn: de cumulatiegrond. Bijvoorbeeld disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. Bij de kantonrechter heb je hierdoor als werkgever meer kans op een ontslagvergunning. Het combineren van ontslaggronden geldt alleen voor ontslagprocedures via de rechter en niet voor ontslagprocedures via het UWV. De rechter heeft de mogelijkheid een extra vergoeding, van maximaal 50%, toe te kennen aan de werknemer wanneer hij de arbeidsovereenkomst ontbindt op cumulatiegrond.

Bescherming oproepkrachten
Ben je als oproepkracht 12 maanden in dienst? Dan moet je een aanbod krijgen voor een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren. Deze regeling geldt ook met terugwerkende kracht. Werk je voor 1 januari 2020 een jaar bij een werkgever als oproepkracht? Dan moet je voor 1 februari een contract aangeboden krijgen. Ook moet je minimaal 4 dagen voor de werkzaamheden opgeroepen worden, voor minimaal 3 uur. Doe je dit als werkgever niet, dan mag je werk weigeren. Wordt er binnen die 4 dagen afgezegd vanuit de werkgever, dan heb je nog steeds recht op het loon wat je anders met de werkzaamheden verdient zou hebben.

WW-premie
Voor vaste werknemers betaal je met ingang van 1 januari 2020 een lagere WW-premie (2,94%), dan voor medewerkers met een tijdelijk of flexibel contract (7,94%). De sectorpremie vervalt hiermee. Voor oproepkrachten geldt altijd het hoge tarief. Voor jongeren onder de 21 die maximaal 12 uur werken en werknemers die een beroepspraktijkopleiding volgt (BBL), geldt het lage tarief.

Er zijn een aantal redenen waarom er met terugwerkende kracht toch een hoge premie betaald moet worden:

– De dienstbetrekking wordt binnen 5 maanden beëindigd.
– Als je 30% of meer uren krijgt uitbetaald dan contractueel voor dat jaar was overeengekomen.
– Als je binnen een jaar na indiensttreding een WW-uitkering krijgt door urenverlies of inkomstenverlies bij de werkgever.
– Als je een WW-uitkering krijgt terwijl, maximaal een jaar eerder, bij dezelfde werkgever de lage premie is herzien, omdat de werknemer binnen een jaar na indiensttreding een WW-uitkering kreeg vanuit diezelfde dienstbetrekking.

Payrollwerknemer
Payrollmedewerkers krijgen vanaf nu dezelfde arbeidsvoorwaarden als de mensen die bij jou in dienst zijn. Denk hierbij aan een prestatievergoeding, vakantiedagen, of dertiende maand. Je betaalt daardoor dus meer voor payrollmedewerkers. Als je personeel via een uitzendbureau of payrollbureau inhuurt, moet je hen inlichten over jouw arbeidsvoorwaarden van vaste medewerkers. Wanneer je alleen payrollers inhuurt, gelden de arbeidsvoorwaarden van de sector waarin je werkzaam bent.

Heb je nog vragen over de nieuwe regels en wetten in verband met de WAB? Ik help je graag 🙂 Mail naar esmeralda@veritasadvies.com of stuur me een berichtje via WhatsApp (088-3636 036) of via Instagram (@veritasadvies).

About Author

Esmeralda Samantha, 31 jaar, #juristopsneakers en eigenaar van Veritas Advies. Sinds september 2018 ben ik fulltime ondernemer in mijn eigen bedrijf. Ik heb een kantoor aan huis, ik schrijf graag blogs, dans, lees en fotografeer graag (doe ik te weinig). Ik wil minimaal 2 keer per jaar op vakantie en ik ben gek op mijn Tim, Dex (Zwitserse witte herder), shoppen, motorrijden, wijn, en sushi.

No Comments

    Leave a Reply